Misyonumuz

Sivas ilimizin kendine has kültürel sosyal dokusu ile bezenmiş gelişim yolculuğunda birleştirici bir unsur olmak, yol göstermek, yönlendirmek, sorunlarına sahip çıkmak ve çözümlenmesini sağlamak, kaynak temini ve yönetiminde yönlendirmeler yapmak, dünyaca tanınan bir bölge markası imajının ortak bilinç oluşturarak tesis etmek ve gelişimini üstlenmek.

Bünyesindeki farklı sektörlerde ki iş iş insanları arasında birikim, bilgi ve fikir paylaşımına öncülük etmek, işbirliği fırsatları oluşturmak, üyelerinin daha ileri iktisadi ve sosyal seviyelere ulaşmaları için gerekli çalışmalar yürütmek, çeşitli sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, kamuoyu ile ilişkiler geliştirmektir

Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde, serbest piyasa ve liberal ekonomi ilkelerini özümsemiş; ulusal ve uluslararası platformlarda güçlü ilişkileri ve etkin temsiliyeti olan, gündem yaratan ve yaptırım gücüne sahip bir MARSİDER oluşturmak.

MARSİDER’ın ilkeleri: ekonomik alanda iş birliğini, sosyal alanda paylaşmayı, siyasal alanda uzlaşmayı ilke edinmiştir.  yüksek ahlak sahibi, dürüst, çalışkan, yeniliklere ve iş birliğine açık olmayı ilke edinmiştir. Derneğin şeffaflığı ve demokrasiyi temel alan yaklaşımı ilişkilerde saygıyı, davranışlarda olgunluk ve tutarlılığı, iş birliğinde uyum ve hakça paylaşımı öngörmektedir.

 

MARSİDER
Marmara Sivaslı İş İnsanları Derneği